Bostäder i Bäckaslöv

Bäckaslöv sträcker sig mellan Södra Ringvägen i centrum ut till Norra Bergundasjön. I första etappen av Bäckaslöv finns redan bostäder, förskola, vård- och omsorgsboende och en ny vårdcentral. Nu planerar vi för fler bostäder väster om Söderleden.

Illustration över Bäckaslöv

Ilustrationsbild.

I Bäckaslöv, i området från Söderleden till Norra Bergundasjön planerar vi för cirka 1 200 bostäder. Markanvisningstävling är genomförd för etapp 2:2 där cirka 590 bostäder i olika storlekar och upplåtelseformer kommer att byggas i fyra kvarter. Fler bostäder planeras inom etapp 2:3 och 2:4.

Vinnande bidrag i markanvisningstävling för etapp 2:2

Under 2022 genomfördes markanvisningstävling för de fyra nya bostadskvarter (Fiskalen, Garnisonen, Kavalleriet och Konvojen) som ligger i etapp 2:2 inom stadsutvecklingsprojektet Bäckaslöv. Vinnande förslag utsågs i januari 2023. Tomterna kommer huvudsakligen att bebyggas med bostäder, men i kvarteren Fiskalen och Garnisonen kommer det dessutom finnas olika verksamhetslokaler.

Här kan du läsa om de vinnande bidragen för respektive kvarter.

Vinnande aktörer

Riksbyggen ekonomisk förening tillsammans med Nivika Fastigheter AB och P&E Persson AB tillsammans med Okidoki bygger AB.

Vinnande förslag

I det vinnande förslaget för Fiskalen presenteras ett kringbyggt kvarter med en gemensam innergård och garage i källaren. I markplan planeras lokaler för vardagsnära service. Sammanlagt innehåller förslaget drygt 200 lägenheter i olika storlekar och med olika upplåtelseformer. Taken nyttjas till odling, terrasser och lokalproduktion av solenergi. 

Illustration av kringbyggt kvarter med innergård. Byggnad i fyra till sex våningar.

Illustrationsbild Riksbyggen ekonomisk förening, Nivika Fastigheter AB, P&E Persson AB och Okidoki bygger AB.

Vinnande aktörer

Reliwe AB tillsammans med Elisby Fastigheter AB och Obos Kärnhem AB tillsammans med OBOS Naerkontor AS.

Vinnande förslag

I det vinnande förslaget för Garnisonen presenteras ett kringbyggt kvarter med gemensam innergård och garage i källaren. I markplan planeras det för olika lokaler. Sammanlagt innehåller förslaget cirka 240 lägenheter i olika storlekar och med olika upplåtelseformer. Taken nyttjas genom en gemensam takterass och lokalproduktion av solenergi.

Illustration av kringbyggt kvardratiskt kvarter med innergård. Byggnad i fyra till sex våningar.

Illustrationsbild Reliwe AB, Elisby Fastigheter AB, Obos Kärnhem AB och OBOS Naerkontor AS.

Vinnande aktörer

Eksjöhus Bostad AB och HSB Produktion i Sydost HB.

Vinnande förslag

I det vinnande förslaget för Kavalleriet presenteras drygt 40 radhus i två våningar. Samtliga bostäder i kvarteret är bostadsrätter. Husen har en varierande fasadutformning och taksiluett.

Illustrationsbild av radhusbebyggelse med olika fasadutformning och olika taksiluetter.

Illustrationsbild Eksjöhus Bostad AB/HSB Produktion i Sydost HB.

Vinnande aktörer

Fagnes AB, Granitor Property Development AB och Arkadia Bostad Kronoberg AB.

Vinnande förslag

I det vinnande förslaget för Konvojen presenteras radhusbebyggelse blandad med småskaliga flerbostadshus som innehåller lägenheter i olika storlekar. Totalt innehåller förslaget drygt 100 bostäder med blandade upplåtelseformer.

Illustration av radhusbebyggelse blandat med ett fåtal småskaliga flerbostadshus.

Illustrationsbild Fagnes AB, Granitor Property Development AB och Arkadia Bostad Kronoberg AB.

Färgmarkeringar på en karta visar de fyra deletapperna i Bäckaslöv etapp 2

Deletapper i Bäckaslöv etapp 2. Etapp 2:2 (gul) innehåller fyra kvarter; Fiskalen, Garnisonen, Konvojen och Kavalleriet .

I Bäckaslöv planerar vi även för

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 3 juni 2024