Bostäder i Bäckaslöv

Bäckaslöv sträcker sig mellan Södra Ringvägen i centrum ut till Norra Bergundasjön. I första etappen av Bäckaslöv finns redan bostäder, förskola, vård- och omsorgsboende och en ny vårdcentral. Nu planerar vi för fler bostäder väster om Söderleden.

Illustrationsbild

I Bäckaslöv, i området från Söderleden till Norra Bergundasjön planerar vi för 1 000 bostäder.

Byggstart beräknas till 2022.

Bäckaslövsesplanaden (byggnation pågår)

Kontor och handel

5G

Ny grundskola (planerad byggstart 2026)

Ny områdespark (planerad byggstart 2022)

Särskilt boende för äldre (planerad byggstart 2026)

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 september 2021