Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kronoberg

Från 5 november till 13 december gäller allmänna skärpta råd i Växjö kommun och Kronobergs län.

Stäng meddelande

Ombyggnad gator Växjö stationsområde

Växjö stationsområde genomgår en stor förändring. Inom de närmsta åren kommer några gator på norra stationsområdet att byggas om.

Raoul Wallenbergs gata

Raoul Wallenbergs gata är en bussgata för regionbussar närmast bangården. Första etappen av bussgatan öppnades i samband med att Västerbron öppnades 2014. Gatan sträcker sig från Tégnerkyrkogården till Linnérondellen.

Raoul Wallenbergs gata kommer att öppnas i provisoriskt utförande hösten 2021 när Norra Järnvägsgatan stängs för ombyggnation. Den slutliga utformningen planeras vara klar 2024.

Norra Järnvägsgatan

Norra Järnvägsgatan, en bussgata för stadsbussar. Gatan sträcker sig från Tégnerkyrkogården till Kungsgatan. Här kommer endast buss- och gångtrafik vara tillåten.

Norra Järnvägsgatan kommer att byggas om i etapper och beräknas vara klar i sin helhet under 2024.

Pär Lagerkvist plan

Växjö station och kommunhus

Bostäder, kontor, hotell och handel i två kvarter. Planerad byggstart 2022.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 oktober 2020