Bostäder på stationsområdet

Bostäder, kontor, hotell och handel planeras byggas i två kvarter på norra sidan av stationsområdet.

Hus i rödbrunt med balkonger

Under hösten 2022 påbörjar OBOS Kärnhem byggnation av 70 nya bostadsrätter på stationsområdet, på platsen där busstorget är idag. Försäljningen är igång på obos.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 16 augusti 2022