Biogas som fordonsbränsle

Biogas är ett av världens renaste fordonsbränsle ur miljösynpunkt. Tankställen finns i stora delar av landet. Biogasen är dessutom lokalt producerad och ofta ekonomiskt fördelaktig jämfört med andra fordonsbränslen.

Innan biogasen kan användas som drivmedel renas den från koldioxid, vatten och andra ämnen. Därefter torkas och komprimeras gasen.  

Om du byter ut bensin eller diesel till biogas bidrar du till att minska utsläppen av kväveoxider, kolväten, stoft och koloxid. Du gör även en viktig insats mot växthuseffekten eftersom biogas är ett förnyelsebart bränsle som ingår i naturens eget kretslopp.

För att kunna göra biogas behöver vi matavfall, avloppsslam och andra organiska avfall (exempelvis fett) som vi blandar ihop i stora rötkammare och låter rötas under cirka 20 dagar. Slutprodukterna efter rötningen blir fordonsbränsle (biogas) och rötslam, en näringsrik gödsel som sprids på åkermark.

Tanka fordonsgas i Växjö

För dig som kör bil som drivs av gas finns en tankstation för fordonsgas på Hammerdalsvägen i Växjö. 

Relaterade dokument

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 oktober 2018
Bygga och bo