Biogas som fordonsbränsle

Biogas är ett av världens renaste fordonsbränsle ur miljösynpunkt. Tankställen finns i stora delar av landet. Biogasen är dessutom lokalt producerad och ofta ekonomiskt fördelaktig jämfört med andra fordonsbränslen.

Innan biogasen kan användas som drivmedel renas den från koldioxid, vatten och andra ämnen. Därefter torkas och komprimeras gasen. Om du byter ut bensin eller diesel till biogas bidrar du till att minska utsläppen av kväveoxider, kolväten, stoft och koloxid. Du gör även en viktig insats mot växthuseffekten eftersom biogas är ett förnyelsebart bränsle som ingår i naturens eget kretslopp.

För att kunna göra biogas behöver vi matavfall, avloppsslam och andra organiska avfall (exempelvis fett) som vi blandar ihop i stora rötkammare och låter rötas under cirka 20 dagar. Slutprodukterna efter rötningen blir fordonsbränsle (biogas) och rötslam, en näringsrik gödsel som sprids på åkermark.

Ditt matavfall blir fordonsgas och gödsel

I Växjö kommun samlar vi in matavfall från hushållen. Mer information om matavfall finns hos det kommunala bolaget Södra Smålands avfall och miljö (SSAM), telefon 0470- 59 95 00 eller info@ssam.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Matavfallet lämnas till biologisk behandling där det rötas och blir biogas för fordonsbränsle. Stadsbussarna i Växjö drivs på lokalproducerad biogas. Slammet som blir över efter rötningsprocessen är mycket näringsrik och Växjö kommuns rötslam är certifierat för att kunna användas som gödsel på åkermark. Med andra ord återför vi det som en gång kom från åkermark och sluter kretsloppet.

Tanka fordonsgas i Växjö

För dig som kör bil som drivs av gas finns en tankstation för fordonsgas på Hammerdalsvägen i Växjö. 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2019
Bygga och bo