Skärpta regionala rekommendationer gäller i Kronobergs län fram till 31 maj

Stäng meddelande

Vart gick skatten 2019?

Kostnader som kommunen har är till exempel löner, förbrukningsmaterial, it-kostnader och hyror.

Nedan visar vi hur många procent av den skatt du betalar till kommunen det är som går till respektive verksamhet. Exemplet visar en person som har en beskattningsbar inkomst på 30 000 kronor per månad. Per år är inkomsten 360 000 kronor och 20,19 procent skatt till Växjö kommun motsvarar 72 683 kronor. Tabellen visar hur många procent av den skatt du betalar till kommunen det är som går till respektive verksamhet.

Skattefinansierad verksamhet

Nettokostnad,

mnkr

Procent av skatten

Skatt,

kronor

Politisk verksamhet

57

1,1

787

Infrastruktur, skydd m.m

241

4,6

3 347

Kultur och fritid

261

5,0

3 622

Förskola, skolbarnomsorg

825

15,8

11 469

Grundskola inklusive förskoleklass

1 106

21,1

15 367

Gymnasieskola

376

7,2

5 227

Vuxenutbildning och övrig utbildning

29

0,6

396

Vård och omsorg

1 662

31,8

23 100

Individ och familjeomsorg

346

6,6

4805

Särskilt riktade insatser

-14

-0,3

-194

Affärsverksamhet

85

1,6

1 177

Gemensamma verksamheter

256

4,9

3 580

Summa

5 230

100,0

72 683

Med särskilt inriktade insatser avses flyktingmottagande och arbetsmarknadsåtgärder, vars minusvärde innebär att nettoutfallet har mer intäkter än kostnader totalt sett. Med gemensamma verksamheter avses i huvudsak gemensamma lokaler och administrativa stödfunktioner, såsom ekonomi, personal, IT, kansli etc.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2020
Politik och demokrati