Så används pengarna

Kostnader som kommunen har är till exempel löner, förbrukningsmaterial, it-kostnader och hyror.

Detta visa hur många procent av den skatt du betalar till kommunen det är som går till respektive verksamhet.

Äldre- och handikappomsorg 30,4%
Grundskola och skolbarnomsorg 23,7%
Förskola 12,7%
Gymnasieskola 7,2%
Kultur- och fritidsverksamhet 5,0%

Individ- och familjeomsorg 7,3%
Stadsbyggnad, gator, parker 2,6%
Kommungemensamma kostnader 2,7%
Kollektivtrafik, färdtjänst, flyg 0,5%

Försörjningsstöd 1,3%
Miljö- och samhällsskydd 1,7%
Årets överskott 2,2%
Arbetsmarknads- och integrationsåtgärder 0,7%

Vattenkraft, biogas 0,1%
Politisk verksamhet 1,0%
Vuxenutbildning 0,5%
Turistverksamhet och näringslivsbefrämjande åtgärder 0,4%

Så fördelas det du betalar i skatt

Här kan du se hur mycket en person som har en beskattningsbar årsinkomst på 30 000 kronor per månad betalar i skatt varje år till de olika verksamheterna.

Äldre- och handikappomsorg 22 068 kronor
Grundskola och skolbarnomsorg 17 234 kronor
Förskola 9 200 kronor
Gymnasieskola 5 210 kronor
Kultur- och fritidsverksamhet 3 666 kronor
Individ- och familjeomsorg 5 310 kronor
Stadsbyggnad, gator, parker 1 880 kronor
Kommungemensamma kostnader 1 946 kronor
Kollektivtrafik, färdtjänst, flyg 378 kronor
Försörjningsstöd 1 038 kronor
Miljö- och samhällsskydd 1 226 kronor
Årets överskott 1 575 kronor
Arbetsmarknads- och integrationsåtgärder 491 kronor
Vattenkraft, biogas 85 kronor
Politisk verksamhet 716 kronor
Vuxenutbildning 381 kronor
Turistverksamhet och näringslivsbefrämjande åtgärder 279 kronor

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 februari 2020
Politik och demokrati