Så används pengarna

Kostnader som kommunen har är till exempel löner, förbrukningsmaterial, it-kostnader och hyror.

Under år 2017 har alla kommunens verksamheter kostat totalt 4 516 mkr kronor, dvs nästan 4,5 miljader kronor.

Inom parentes står det hur många procent av den skatt du betalar till kommunen det är som går till respektive verksamhet.

Äldre- och handikappomsorg 1 370 mkr (30,34%)
Grundskola och skolbarnomsorg 1 008 mkr (22,32%)
Förskola 536 mkr (11,87%)
Gymnasieskola 324 mkr  (7,18%)
Kultur- och fritidsverksamhet 254 mkr (5,62%)

Individ- och familjeomsorg 302 mkr (6,70%)
Stadsbyggnad, gator, parker 182 mkr (4,02%)
Kommungemensamma kostnader 110 mkr (2,44%)
Kollektivtrafik, färdtjänst, flyg 22 mkr (0,49%)

Försörjningsstöd 73 mkr (1,61%)
Miljö- och samhällsskydd 70 mkr (1,55%)
Årets överskott 131 mkr (2,91%)
Arbetsmarknads- och integrationsåtgärder 44 mkr (0,98%)

Vattenkraft, biogas 1 mkr (0,02%)
Politisk verksamhet 42 mkr (0,93%)
Vuxenutbildning 27 mkr(0,6%)
Turistverksamhet och näringslivsbefrämjande åtgärder 18 mkr (0,42%)

Så fördelas det du betalar i skatt

Här kan du se hur mycket en person som har en beskattningsbar årsinkomst på 30 000 kr per månad betalar i skatt varje år till de olika verksamheterna.

Äldre- och handikappomsorg 22 054 kr
Grundskola och skolbarnomsorg 16 226 kr
Förskola 8 628
Gymnasieskola 5 217 kr
Kultur- och fritidsverksamhet 4 084 kr
Individ- och familjeomsorg 4 872 kr
Stadsbyggnad, gator, parker 2 924 kr
Kommungemensamma kostnader 1 775 kr
Kollektivtrafik, färdtjänst, flyg 359 kr
Försörjningsstöd 1 171 kr
Miljö- och samhällsskydd 1 128 kr
Årets överskott 2 112 kr
Arbetsmarknads- och integrationsåtgärder 716 kr
Vattenkraft, biogas 16kr
Politisk verksamhet 679 kr
Vuxenutbildning 434 kr
Turistverksamhet och näringslivsbefrämjande åtgärder 290 kr

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 oktober 2018
Politik och demokrati