Växjö Energi AB (Veab)

Växjö Energi AB har som huvudsyfte att bedriva produktion av och handel med el samt produktion och distribution av och handel med fjärrvärme och fjärrkyla.

I bolagets ansvarsområde ligger även att bygga och driva nät och anläggningar för IT-överföringar samt att arbeta med alternativa bränslen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 maj 2021
Politik och demokrati