Skärpta regionala rekommendationer gäller i Kronobergs län fram till 31 maj

Stäng meddelande

Växjö Energi AB (Veab)

Växjö Energi AB har som huvudsyfte att bedriva produktion av och handel med el samt produktion och distribution av och handel med fjärrvärme och fjärrkyla.

I bolagets ansvarsområde ligger även att bygga och driva nät och anläggningar för IT-överföringar samt att arbeta med alternativa bränslen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 oktober 2020
Politik och demokrati