Skärpta regionala rekommendationer gäller i Kronobergs län fram till 31 maj

Stäng meddelande

Stiftelser och donationsfonder

Växjö kommun förvaltar eller har intressen i ett antal stiftelser och donationsfonder. Att förvalta innebär att kommunen i enlighet med stadgarna sköter stiftelsernas och donationsfondernas tillgångar och i vissa fall beslutar om utdelning av bidrag ur dessa.

Kommunen utser även styrelseledamöter till stiftelserna. Här hittar du information om stiftelserna och donationsfonder samt länkar till deras webbplatser.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 januari 2021
Politik och demokrati