Kommunalförbund

Kommunallagen ger kommuner och landsting möjlighet att skapa kommunalförbund för att kunna samarbeta bättre över gränserna i frågor där det anses ge stora vinster.

Växjö kommun är medlem i fyra stycken sådana förbund. På sidorna om respektive bolag hittar du en beskrivning av bolaget och länk till bolagets webbplats.

Samordningsförbundet Värend

VOB Kronoberg, förbundsdirektionen i kommunalförbundet

Värends Räddningstjänst

Senast uppdaterad: 19 november 2021