Skärpta regionala rekommendationer gäller i Kronobergs län fram till 31 maj

Stäng meddelande

Samordningsförbundet Värend

Förbundets ändamål är att inom det geografiska området för Alvesta, Tingsryd och Växjö kommuner, svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, regionen och kommunerna i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning.

De gemensamma resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar till att den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 oktober 2020
Politik och demokrati