Skärpta regionala rekommendationer gäller i Kronobergs län fram till 31 maj

Stäng meddelande

Svenska Emigrantinstitutet

Stiftelsens syfte är att:

  • befordra kunskapen om den svenska utvandringen.
  • främja forskning på olika nivåer i utvandringens historia.
  • att i detta syfte upprätta arkiv, bibliotek och register över källmaterialet.
  • att vårda och utveckla stiftelsens samlingar.
  • att verka för fördjupad kontakt mellan ättlingar i främmande land till invandrare från Sverige och deras gamla hembygd.
  • att i samverkan med universitetet verka för forskning avseende internationell migration.

Svenska Emigrantinstitutets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 januari 2021
Politik och demokrati