Konflikt och försoning

Konflikt och försoning är ett stöd för föräldrar att hitta lösningar i samförstånd under en domstolsprocess och samarbeta för barnets bästa.

När föräldrar inte kan komma överens om vårdnaden ska vara gemensam eller inte, hur barnen ska bo eller hur umgänget ska vara kan tingsrätten fatta beslut om detta.

När någon av föräldrarna vänder sig till domstolen inleds en domstolsprocess. Domstolsprocesser riskerar att bli utdragna och leder oftast inte till att föräldrarnas samarbete runt barnet förbättras.

Därför erbjuder familjerätten tillsammans med domstolen ett arbetssätt som heter Konflikt och försoning. Det är en metod för föräldrarna att hitta hållbara lösningar i samförstånd för att uppnå det som är bäst för barnet.

Lösningar i samförstånd för barnets bästa

Vi vet att barn

 • oftast tycker om båda sina föräldrar
 • mår dåligt av att föräldrarna är i konflikt med varandra
 • behöver veta vem de ska bo hos och hur de ska träffa den förälder som det inte bor hos
 • inte klarar att vara budbärare mellan föräldrarns
 • att en domstolsprocess inte förbättrar föräldrarnas förutsättningar för samarbete.

Därför är det av stort värde för barnet om föräldrarna kan hitta lösningar i samförstånd om hur barnets situation kan ordnas på bästa sätt.

Förväntningar på sig som är förälder

Av dig som förälder förväntas att du

 • är beredd att försöka samarbeta med den andre föräldern med stöd av socialtjänsten
 • prioriterar de möten som behövs
 • förbereder dina barn på ett bra sätt inför eventuella barnsamtal
 • är medveten om att arbetet tar tid
 • har barnets bästa i fokus
 • ser framåt och försöker hitta lösningar.

Så här går det till

I Konflikt och Försoning finns en socialsekreterare från familjerätten med redan vid det första mötet i domstolen. Socialsekreteraren lämnar information som finns om barnet hos socialtjänsten. Tillsammans med föräldrarna diskuterar domaren och socialsekreteraren vilka möjligheter som finns att i samförstånd hitta bra lösningar för barnet.

Domaren kan ge socialsekreteraren och föräldrarna olika uppgifter som ska göras för att lösa de problem som finns. Socialsekreteraren kan också få uppgiften att hämta in mer information eller att tala med barnet.

Redan vid det första mötet hos tingsrätten planeras för fortsatta uppföljande möten. Även vid dessa möten är domaren, föräldrarna, föräldrarnas ombud samt socialsekreteraren hos familjerättsenheten med. Vid det andra mötet redovisas hur arbetet att lösa problemet har gått och hur det ska fortsätta.

Vid det tredje mötet är det meningen att föräldrarna ska kunna komma överens om hur det ska se ut för barnen vad gäller vårdnad, boende och umgänge.

Om ni kommer överens

Om ni kommer överens behöver ni inte genomföra alla möten hos tingsrätten, utan kan skriva juridiskt bindande avtal genom familjerättsenheten.

Om ni inte kommer överens

Du eller den andre föräldern kan när som helst avbryta Konflikt och försoning om du känner att du inte vill fortsätta. Om någon av föräldrarna avbryter eller om ni som föräldrar inte är överens vid tredje mötet i tingsrätten övergår ärendet till vanlig handläggning.

Det innebär oftast att tingsrätten beslutar om en utredning från familjerättsenheten. Utredningen görs då av samma familjerättssekreterare som ni redan känner genom Konflikt och försoning.

Mer information

Du är välkommen att kontakta familjerättsenheten på telefon 0470-410 00 (Växjö kommuns kontaktcenter) om du har ytterligare frågor.

Senast uppdaterad: 29 februari 2024