När behöver vårdnadshavare och förmyndare samtycke?

Du som är förälder har vanligtvis rätt att sköta ditt barns ekonomi men det kan finnas situationer då du behöver samtycke från överförmyndarnämnden.

Samtycke betyder att du har fått tillåtelse att göra det du vill göra.

Om ditt barns tillgångar överstiger åtta gånger prisbasbeloppet måste du ha samtycke från överförmyndarnämnden för att få sköta barnets ekonomi. Det är då överförmyndarnämnden som kontrollerar hur du förvaltar ditt barns tillgångar. Du får inte längre fritt sköta ditt barns ekonomi.

När barnets tillgångar överstiger åtta gånger prisbasbeloppet ska du inom en månad skicka in en förteckning över dessa till överförmyndarnämnden. Efter det är du skyldig att regelbundet redovisa ditt barns ekonomi till överförmyndarnämnden.

Här följer exempel på andra situationer där det krävs samtycke från överförmyndarnämnden.

Ta ut pengar från ett spärrat konto

Du behöver få överförmyndarnämndens samtycke om du vill ta ut pengar från ett spärrat konto som ditt barn har. Du måste lämna in en skriftlig ansökan där båda förmyndarna, om det finns två, skriver under ansökan med sitt namn. Om barnet är över 16 år ska även han eller hon skriva under och godkänna ansökan.

Ansökan ska innehålla uppgifter om vilket konto det gäller, hur stort belopp du vill ta ut och vad pengarna ska användas till.

Ta ett lån

Om barnet behöver låna pengar måste överförmyndarnämnden ge samtycke till lånet. I ansökan ska det stå varför barnet behöver låna pengar, hur mycket pengar som ska lånas, vad de ska användas till och när pengarna ska betalas tillbaka.

Placera pengar

Om du vill placera barnets pengar i exempelvis aktier, andra värdepapper eller pensionsförsäkringar behöver överförmyndarnämnden ge samtycke till detta. I ansökan ska du beskriva var pengarna ska placeras, hur mycket pengar det handlar om och vilka villkor som gäller.

Köpa, sälja eller byta fast egendom

Fast egendom kan till exempel vara en fastighet eller en bostadsrätt.

Ska du köpa, sälja eller byta fast egendom åt ditt barn behöver överförmyndarnämnden ge samtycke till detta. Det gäller även om barnet får fast egendom som gåva.

Du behöver också samtycke när du ska hjälpa barnet att ingå avtal om nyttjanderätt. Nyttjanderätt betyder att du har rätt att använda någon annans egendom, som till exempel hyra en bostad.

Driva en rörelse

Barn måste vara över 16 år för att få driva en rörelse själva men överförmyndarnämnden måste ge sitt samtycke till detta. Det gäller även om barnet ärver en rörelse.

Om barnet har fyllt 16 år och du som förälder vill driva en rörelse för hans eller hennes räkning måste överförmyndarnämnden ge sitt samtycke till detta.

I ansökan ska du beskriva vilken typ av rörelse ditt barn eller du vill driva.

Ärva från ett dödsbo

Om barnet får ärva från ett dödsbo måste överförmyndarnämnden ge sitt samtycke innan egendomen fördelas mellan alla delägare i ett dödsbo. I ansökan ska du beskriva hur fördelningen mellan alla delägare i dödsboet ska gå till.

Om barnets förmyndare också får ärva från samma dödsbo ska ni ansöka om att överförmyndarnämnden anordnar en tillfällig god man som ska bevakar barnets rätt i dödsboet.

Senast uppdaterad: 26 juli 2022