Lämna synpunkter på pågående planer och program

I dialog med dig blir kommunens utveckling bättre. Det är för dig som Växjö växer.

Senast uppdaterad: 26 juni 2023