Campusutveckling

Vi arbetar med att att utveckla campus, Videum Science Park, Sigfridsområdet och Brände udde till attraktiva kunskapsmiljöer som kan locka företag att etablera sig och utvecklas i Växjö.

Sammantaget finns fantastiska möjligheter för Linnéuniversitetet att till större del utvecklas som en del av staden. Här finns möjligheter att skapa och stärka synergieffekter mellan olika verksamheter runt Trummen. Här kan vi skapa nya innovativa, attraktiva kunskapsmiljöer för att stärka och manifestera Trummen som hjärtat i Europas grönaste stad.

Trummen är trots sitt centrala läge i Växjö en undanskymd plats. De västra delarna har successivt vävts in i staden genom Linnéuniversitetets expansion och trähusbyggnationen i Välle Broar. Den östra sidan av sjön är fortfarande en relativt outnyttjad del av staden. Närheten till den rättspsykiatriska avdelningen på Sigfridsområdet och Sandviks verksamhetsområde har påverkat hur Växjöborna kan nyttja denna del av staden. Träbron över Skirviken och promenadslingan runt sjön har bidragit till att allt fler upptäcker de fina miljöerna.

Linnéuniversitetets campus i Växjö är ett väldefinierat och innehållsrikt område med bostäder, universitetets verksamheter, science park och service. Campusområdet har bidragit starkt till att universitetet etablerat sig som ett av de starkaste i Sverige. När högskolan en gång etablerades låg den långt utanför centrum. I takt med att staden växer och blir tätare minskar det mentala avståndet.

Vi som arbetar med campusutveckling är markägare runt Trummen och Linnéuniversitetet. Markägare är:

Gruppen fortsätter ett arbete som startade 1995 då det första campusprogrammet formulerades. Sedan dess har mycket hänt.

Senast uppdaterad: 28 juni 2023