Lojo

Lojo (finska Lohja) är en stad i landskapet Nyland i södra Finland. Staden har cirka 40 000 invånare på en yta av 35 624 kvadratkilometer. 

Lojolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är tvåspråkig med finska som majoritetsspråk (94,4 procent) och svenska som minoritetsspråk (4,2 procent), något som framhålls som en positiv faktor när det gäller att locka nya invånare till sig. Lojo omnämns som pastorat redan år 1323, men fick sina stadsrättigheter först 1969. Staden har vuxit fram i huvudsak tillsammans med gruv- och skogsindustrin, och flera stora fabriker med tillverkning av byggnadsmaterial, betongelement och papper finns i dess närhet. 

Lojo är också känd som de tusen äppelträdens stad. Äppelträd importerades till staden redan på 1500-talet och är nu en naturlig del av allt som har med Lojo att göra. Många beökare lockas på våren av äppelträd i blom liksom på hösten av äppelskörd och äppelkarneval. 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 augusti 2019
Politik och demokrati