Våra dotterbolag

VKAB:s fem dotterbolag utgör en viktig del i de flesta Växjöbors vardag. De två bostadsbolagen hyr ut drygt 11 100 lägenheter i Växjö stad och i 18 av de mindre orterna runt om i kommunen.

Tillsammans med de två lokalföretagen förvaltar de en yta på nästan 1 400 000 kvadratmeter för bland annat boende, förskolor, utbildning, motion och idrott, kommunal förvaltning och företagsverksamhet. Energibolaget levererar el, fjärrvärme och bredband. För mer information besök respektive bolags hemsida.

Videum AB 

verkar för att skapa dynamisk kunskapsmiljö för företag, studenter och forskning. Man erbjuder bland annat lokaler till Linnéuniversitetet och kontor till företag som finns i Videum Science Park.

Vidingehem AB

finns representerade i hela kommunen. Företaget äger och förvaltar lägenheter och lokaler, såsom skolor, förskolor och vårdboenden i orterna runt Växjö samt i några av stadsdelarna intill stan.

Växjöbostäder AB

är ett allmännyttigt bostadsbolag vars huvudsyfte är att förvärva, äga, bebygga och förvalta fastigheter. Växjöbostäder äger och förvaltar lägenheter i Växjö centrum med närområden. 

Växjö Energi AB (Veab)

erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster inom el, fjärrvärme och fjärrkyla i Växjö kommun. Genom dotterbolaget Wexnet erbjuds även bredband på flera orter i Kronobergs län.

Växjö Fastighetsförvaltning AB (Vöfab)

äger och förvaltar fastigheter såsom skolor, förskolor, idrottsanläggningar, kontor, föreningslokaler med mera. Den största hyresgästen är Växjö kommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 april 2021
Politik och demokrati