Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tre tillsynsområden, miljöskydd, hälsoskydd och livsmedelskontroll. Genom tillsyn och information arbetar vi långsiktigt för att bevara och förbättra miljön och arbeta för en god livsmiljö i Växjö kommun. Nämndens uppgifter utförs av miljö- och hälsoskyddskontoret.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden består av elva ledamöter med elva ersättare, som alla utses av kommunfullmäktige.

Kontaktuppgifter

Telefon: 0470-410 00
E-post: miljo-halsoskyddsnamnden@vaxjo.se 
Fax: 0470-413 40
Postadress: Växjö kommun, Miljö- och hälsoskyddsnämnden , Box 1222, 351 12 Växjö
Besöksadress: Västra Esplanaden 18, plan 6

Ordförande

Anders Landin (L)

Vice ordförande

Arijeta Reci (S)

Förvaltningschef

Madeleine Karlsson

Sök kontaktuppgifter till ledamöter i miljö- och hälsoskyddsnämndenlänk till annan webbplats

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2019
Politik och demokrati