Nämnden för arbete och välfärd

Nämnden för arbete och välfärd ansvarar för områdena arbetsmarknad och sysselsättning, försörjningsstöd, komvux, integration, individ- och familjeomsorg samt familjerätt.

Arbete och välfärd ansvarar även för sysselsättning, stöd och boende för personer med psykisk funktionsnedsättning samt budget- och skuldrådgivning

Vår vision är att alla i Växjö kommun ska ha en ekonomisk och social trygghet där arbete och sysselsättning är viktiga förutsättningar. Nämndens uppgifter utförs av förvaltningen arbete och välfärd.

Nämnden för arbete och välfärd består av 15 ledamöter med 15 ersättare, som alla väljs av kommunfullmäktige.

Presidium

Martin Edberg, politiker, S, Växjö kommun

Ordförande

Martin Edberg (S)
Telefon: 0470-413 96
E-post: martin.edberg@vaxjo.se

Magnus P Wåhlin, politiker, MP, Växjö kommun

1:a vice ordförande

Magnus Wåhlin (MP)
Telefon: 0470-439 82
E-post: magnus.wahlin@vaxjo.se

Suzanne Frank, politiker, M, Växjö kommun

2:a vice ordförande

Suzanne Frank (M)
Telefon: 0470-410 00
E-post: suzanne.frank@vaxjo.se

Rizana Talic, tillförordnad förvaltningschef, Växjö Kommun

Förvaltningschef

Rizana Talic
Telefon: 0470-435 19 eller 070-991 29 87
E-post: rizana.talic@vaxjo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 0470-410 00
E-post: namnden.arbete.valfard@vaxjo.se
Postadress: Växjö kommun, arbete och välfärd, Box 1222, 351 12 Växjö
Besöksadress: Norra Järnvägsgatan 7

Kontaktuppgifter till ledamöter i nämnden för arbete och välfärd. Länk till annan webbplats.

Sök i diariet

I diariet kan du söka efter dokument som registrerats efter den 1 januari 2018.

Senast uppdaterad: 12 juni 2024