Nämnden för arbete och välfärd

Nämnden för arbete och välfärd ansvarar för områdena arbetsmarknad och sysselsättning, försörjningsstöd, vuxenutbildning, integration, flyktingmottagning inklusive ensamkommande flyktingungdomar, individ- och familjeomsorg och familjerätt.

Arbete och välfärd ansvarar även för sysselsättning, stöd och boende för personer med psykisk funktionsnedsättning. Inom ansvarsområdet finns också budget- och skuldrådgivning samt alkoholhandläggning.

Vår vision är att alla i Växjö kommun ska ha en ekonomisk och social trygghet där arbete och sysselsättning är viktiga förutsättningar. Nämndens uppgifter utförs av förvaltningen arbete och välfärd.

Nämnden för arbete och välfärd består av 15 ledamöter med 15 ersättare, som alla väljs av kommunfullmäktige.

Presidium

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Oliver Rosengren (M)

Ordförande
Oliver Rosengren (M)
Telefon: 0470-416 40
E-post: oliver.rosengren@vaxjo.se

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Ricardo Chavez (KD)

1:e vice ordförande
Ricardo Chavez (KD)
Telefon: 0470-416 16
E-post: ricardo.chavez@vaxjo.se

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Tomas Thornell (S)

2:e vice ordförande
Tomas Thornell (S)
Telefon: 0470-79 64 46 eller 0709-91 29 12
E-post: tomas.thornell@vaxjo.se

Projekt: Pressbilder cheferBeskrivning: Porträttbild på Per Sandberg, förvaltningschef på förvaltningen arbete och välfärd

Förvaltningschef
Per Sandberg
Telefon: 0470-419 50 eller 070-983 40 27
E-post: per.sandberg@vaxjo.se

Kontaktuppgifter

Telefon0470-410 00
E-post: namnden.arbete.valfard@vaxjo.se 
Fax: 0470-79 69 33
Postadress: Växjö kommun, Arbete och välfärd, Box 1222, 351 12 Växjö
Besöksadress: Västra Esplanaden 18

Sök kontaktuppgifter till alla ledamöter i nämnden för arbete och välfärdlänk till annan webbplats

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 maj 2019
Politik och demokrati