Valnämnden

Valnämnden genomför val och folkomröstningar. Det innebär bland annat att ordna vallokaler och att utse och utbilda röstmottagare.

Kontaktuppgifter

Telefon: 0470-413 76
Fax: 0470-256 08
E-post: valnamnden@vaxjo.se
Besöksadress: Västra Esplanaden 18
Postadress Växjö kommun, Box 1222, 351 12 Växjö

Mer information om val

På Valmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats hittar du mycket information om det svenska valsystemet, om kommande val och om val som har genomförts. Valmyndigheten är en statlig myndighet som bland annat ansvarar för valmaterial, stöd och riktlinjer vid allmänna val och folkomröstningar.

Regional valmyndighet

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Den beslutar om valdistriktsindelningar och svarar för den slutliga sammanräkningen av röster vid val och nationella folkomröstningar.


Sök kontaktuppgifter till alla ledamöter i valnämnden.länk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2019
Politik och demokrati