Valnämnden

Valnämnden genomför val och folkomröstningar i Växjö kommun. Det innebär bland annat att ordna vallokaler och att utse och utbilda röstmottagare.

Kontaktuppgifter

Telefon: 0470-412 34
E-post: valnamnden@vaxjo.se
Besöksadress: Norra Järnvägsgatan 7, Växjö
Postadress: Växjö kommun, Box 1222, 351 12 Växjö

Valnämndens ledamöter och ersättare

Sök kontaktuppgifter till alla ledamöter i valnämnden Länk till annan webbplats..

Mer information om val

På Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats. hittar du mycket information om det svenska valsystemet, om kommande val och om val som har genomförts. Valmyndigheten är en statlig myndighet som bland annat ansvarar för valmaterial, stöd och riktlinjer vid allmänna val och folkomröstningar.

Regional valmyndighet

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Den beslutar om valdistriktsindelningar (efter förslag från kommunen) och svarar för den slutliga sammanräkningen av röster vid val och nationella folkomröstningar.

Röstmottagare 2022

Vill du vara röstmottagare vid de allmänna valen 2022? Mejla då ditt intresse till valnamnden@vaxjo.se, så kommer vi sedan höra av oss till dig när vi börjar arbetet med att rekrytera röstmottagare. Var du röstmottagare i Växjö kommun vid EU-valet 2019 behöver du inte höra av dig, vi kommer då kontakta dig.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 november 2021
Politik och demokrati