Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur-och fritidsnämnden är Växjö kommuns organ för kultur- och fritidsfrågor exklusive Växjö kommuns fritidsgårdsverksamhet. Kultur- och fritidsnämnden ska följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och ta nödvändiga initiativ för utveckling och förbättring av verksamheten.

Kultur- och fritidsnämnden har femton ledamöter och femton ersättare, som alla utses av kommunfullmäktige.

Kontaktuppgifter

Telefon: 0470-410 00
E-post: kultur-fritidsnamnden@vaxjo.se
Fax: 0470-79 69 66
Postadress: Växjö kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Box 1222, 351 12 Växjö

Ordförande

Eva Johansson (C)

Vice ordförande

Rose-Marie Holmqvist (S)

2:e vice ordförande

Lena Wibroe (M)

Förvaltningschef

Anna-Karin Axelsson, tillförordnad förvaltningschef

Sök kontaktuppgifter till ledamöter i kultur- och fritidsnämndenlänk till annan webbplats

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 mars 2018
Politik och demokrati