Kultur- och fritidsnämnden

Kultur-och fritidsnämnden är Växjö kommuns organ för kultur- och fritidsfrågor exklusive Växjö kommuns fritidsgårdsverksamhet. Kultur- och fritidsnämnden ska följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och ta nödvändiga initiativ för utveckling och förbättring av verksamheten.

Kultur- och fritidsnämnden har femton ledamöter och femton ersättare, som alla utses av kommunfullmäktige.

Presidium

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Jon Malmqvist (KD)

Ordförande
Jon Malmqvist (KD)
Telefon: 0470-413 53 eller 073-991 86 19
E-post: jon.malmqvist@vaxjo.se

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Lena Wibroe (M)

1:a vice ordförande
Lena Wibroe (M)
Telefon: 0470-437 28 eller 076-8646581
E-post: lena.wibroe@vaxjo.se

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Otto Lindlöf (S)

2:e vice ordförande
Otto Lindlöf (S)
Telefon: 073-039 53 63
E-post: otto.lindlof@vaxjo.se

Projekt: Pressbilder TjänstepersonBeskrivning: Porträttbild Tomas Ekelius

Förvaltningschef
Thomas Ekelius, förvaltningschef
Telefon: 0470-419 84 eller 073-336 06 22
E-post: thomas.ekelius@vaxjo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 0470-410 00
E-post: kultur-fritidsnamnden@vaxjo.se
Fax: 0470-79 69 66
Postadress: Växjö kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Box 1222, 351 12 Växjö

Sök kontaktuppgifter till alla ledamöter i kultur- och fritidsnämndenlänk till annan webbplats

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 maj 2019
Politik och demokrati