Bostäder på Telestadshöjden

Telestadshöjden ligger i södra delen av Växjö. Här finns det planer på att bygga 700 bostäder och en skola.

Det är Skanska som äger den största delen av den byggbara marken men Växjö kommun håller på att bygga ut vatten- och avloppsledningar samt gator i västra delen av området. Utbyggnaden kommer att ske i två etapper, varav den första etappen förväntas vara klar i början av 2022.

Villatomter

Kommunen kommer att färdigställa cirka 40 villatomter. Dessa villatomter kommer att säljas med krav på medverkan i den kommunala tomtkön. Tomterna beräknas komma ut till försäljning hösten 2021.

Lägenheter och radhus

Skanska och BoKlok kommer att bygga bostäder på Telestadshöjden Länk till annan webbplats. i flera etapper. De första bostäderna kommer att byggas av BoKlok.

BoKlok kommer att bygga ett nytt kvarter med lägenheter, rad-, par-, och kedjehus i flera etapper i det nya bostadsområdet. Inflyttning startar under vintern 2021.

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 februari 2021