Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Bostäder i Rottne

Växjö kommun planerar för cirka åtta nya villatomter på Drottningvägen i Rottne.

Beslut om projektering togs av kommunstyrelsen den 4 maj 2021. Arbetet beräknas starta sommaren 2021 med att gära en förlängning av Drottningsvägen till Kungsvägen samt förbereda marken för byggnation.

Tomterna beräknas vara klara att säljas i den kommunala tomtkön under 2022.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 maj 2021