Bostäder i Rottne

Växjö kommun planerar för cirka åtta nya villatomter på Drottningvägen i Rottne.

Arbete pågår med att göra en förlängning av Drottningsvägen till Kungsvägen samt förbereda marken inför byggnation av villor.

Växjö kommun har haft åtta villatomter ute till försäljning för dig som står i den kommunala tomtkön. Nu pågår arbetet med fördelning av tomter.

Senast uppdaterad: 16 augusti 2022