Bostäder i Rottne

Växjö kommun planerar för cirka åtta nya villatomter på Drottningvägen i Rottne.

Arbete pågår med att göra en förlängning av Drottningsvägen till Kungsvägen samt förbereda marken inför byggnation av villor.

Växjö kommun erbjuder åtta villatomter till försäljning för dig som står i den kommunala tomtkön. Sista inlämningsdag är den 19 januari 2022.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 januari 2022