Lokala utvecklingsgrupper

Lokal utveckling stimuleras bäst genom de som lever och verkar på orten. Där finns det engagemang och den drivkraft som behövs. I Växjö kommun finns det runt 30 lokala utvecklingsgrupper/samhällsföreningar som arbetar aktivt med utveckling av den egna orten.

Föreningar är en stor tillgång för kommun och invånare. Föreningarnas verksamhet varierar och kan handla om allt från att ordna fritidsaktiviteter för barn, aktiviteter vid jul och midsommar, pubkvällar, svara på remisser till att sköta om badplatser och fotbollsplaner.

Kommunens roll är att stimulera och stödja de lokala krafterna och lokala utvecklingsgrupper kan söka byapeng för det utvecklingsarbete som utförs på orten.

Kontakta föreningarna

Vissa av föreningarna har även egna webbplatser, besök dem här:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2021
Växjö växer