Gällande översiktsplan

Växjö kommun har en översiktsplan som består av nio delar. Den kommunomfattande översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 2005. Sedan dess har det vid olika tidpunkter antagits fördjupningar för staden och flera av de andra tätorterna, samt särskilda tillägg avseende vindbruk och landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS). 

Varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till översiktsplanens aktualitet. Det gjordes senast i mars 2018.

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Växjö kommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 augusti 2021
Växjö växer