Enskilt avlopp

Om du bor på landsbygden har du förmodligen enskilt avlopp. I kommunen finns ungefär 6 000 hushåll med eget avlopp. Som fastighetsägare har du ansvar för att avloppsvatten från din fastighet renas tillräckligt innan det släpps ut.

Ett väl fungerande avlopp är viktigt för att skydda ditt dricksvatten från föroreningar, såsom kemikalier, bakterier och virus. Det är också viktigt för att hindra näringsämnen från att läcka ut i våra vattendrag och skapa övergödning. Övergödning är ett miljöproblem som leder till algblomning, syrebrist och fiskdöd.

Lagen säger att avloppsvatten ska behandlas så att människors hälsa och miljön skyddas. Hur känslig omgivningen är påverkar hur hårda krav som ställs, kommunen gör därför en bedömning i varje enskilt fall. Kraven måste vara rimliga i förhållande till nyttan för hälsa och miljö och inte leda till orimliga kostnader.

Innan du anlägger eller ändrar ditt enskilda avlopp måste du söka tillstånd eller anmäla det till oss.

Senast uppdaterad: 6 mars 2023