Sammanträdestider, servicenämnden

Servicenämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Ärenden som gäller myndighetsutövning är inte offentliga och åhörare får lämna sammanträdet när dessa ska behandlas. 

Sammanträdesdagar 2024

Sammanträdestider är klockan 10.00–12.00 om inget annat anges.

 • 23 januari, klockan 09.30-12.00
  Växjösalen, kommunhuset, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö
 • 27 februari, klockan 09.30-12.00
  Växjösalen, kommunhuset, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö
 • 26 mars, klockan 09.30-12.00 - INSTÄLLT!
  Växjösalen, kommunhuset, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö
 • 23 april, klockan 09.30-12.00
  Växjösalen, kommunhuset, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö
 • 28 maj, klockan 09.30-12.00
  Växjösalen, kommunhuset, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö
 • 17 september, klockan 09.30-12.00
  Växjösalen, kommunhuset, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö
 • 22 oktober, klockan 09.30-12.00
  Växjösalen, kommunhuset, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö
 • 26 november, klockan 09.30-12.00
  Växjösalen, kommunhuset, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö
 • 17 december, klockan 09.30-10.30
  Växjösalen, kommunhuset, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö
Senast uppdaterad: 12 juni 2024