Sammanträdestider, servicenämnden

Servicenämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Ärenden som gäller myndighetsutövning är inte offentliga och åhörare får lämna sammanträdet när dessa ska behandlas. 

Sammanträdesdagar 2024

Sammanträdestider är klockan 10.00–12.00 om inget annat anges.

 • 23 januari
  Växjösalen, kommunhuset, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö
 • 27 februari
  Växjösalen, kommunhuset, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö
 • 26 mars
  Växjösalen, kommunhuset, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö
 • 27 april
  Växjösalen, kommunhuset, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö
 • 28 maj
  Växjösalen, kommunhuset, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö
 • 17 september
  Växjösalen, kommunhuset, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö
 • 22 oktobe
  Växjösalen, kommunhuset, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö
 • 26 november
  Växjösalen, kommunhuset, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö
Senast uppdaterad: 29 november 2023