Drevs-Rödje 1:5, Braås

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Drevs-Rödje 1:5 i Braås. Detaljplanen fick laga kraft 2014-02-17.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga nya bostäder i ett attraktivt sjönära läge och på så sätt göra det möjligt för fler att bosätta sig i Braås.

Senast uppdaterad: 14 mars 2022