Vattnets kvalitet

Dricksvattnet kontrolleras under reningen på vattenverket, för att säkerställa kvaliteten. Vattenproverna analyseras på laboratorier som är godkända för att analysera dricksvatten.

Livsmedelsverketlänk till annan webbplats (SLV FS 2001:30) ställer krav på hantering och kontroll av dricksvatten. I kungörelsen för dricksvatten står vilka analyser som måste utföras och i vilken omfattning.

Utöver det utför VA-avdelningens laboratorie även fortlöpande kontroller i reningen för dricksvatten. Det finns även instrument för att mäta direkt ute på vattenverken.

Du som har egen brunn ansvarar själv för kvaliteten på vattnet i brunnen. Miljö- och hälsoskyddskontoret kan ge dig råd om brunnen och vattnet. Läs mer om egen brunn under relaterade länkar längre ned på sidan.

Hur är ditt vatten?

Under relaterade dokument längre ner på den här sidan kan du läsa mer om kvaliteten på vattnet där du bor. Där kan du bland annat se vilken hårdhet, pH-värde och fluoridhalt vattnet har. Du får vatten från Bergaåsen om du bor i:

  • Växjö
  • Bramstorp
  • Dänningelanda
  • Gemla
  • Ingelstad
  • Tävelsås
  • Vederslöv
  • Värends Nöbbele
  • Åby
  • Öja.

Braås vattenverk levererar vatten även till Dädesjö. Åryd vattenverk levererar vatten även till Furuby.

Hårt eller mjukt vatten?

Om vatten är hårt eller mjukt beror på hur mycket kalcium- och magnesiumjoner det innehåller. Vatten med en hög halt av dessa joner kallas hårt vatten, är halten låg kallas det för mjukt vatten. Du kan läsa om vattnets kvalitet för de olika vattenverken under Relaterade dokument, längre ned på den här sidan.

Hårdheten har betydelse bland annat vid dosering av tvättmedel. Om du har mjukt vatten behöver du använda mindre tvättmedel än om du har hårt vatten. Tänk på miljön och dosera inte mer tvättmedel än du behöver. Läs mer på paketet för tvättmedel.

PFAS i dricksvatten

Livsmedelsverket och Kemikalieinspektionen har uppmanat alla som producerar dricksvatten att undersöka om vattnet är förorenat, om det finns platser för brandövning i närheten av vattentäkterna. Anledningen är att ett fåtal kommunala vattentäkter i Sverige har förorenats av brandskum med perfluorerade alkylsyror (PFAS).

Ingen av Växjös kommuns vattentäkter ligger i närheten av en sådan plats. Vi har ändå valt att kontrollera vattnet från våra kommunala vattentäkter. Resultaten visar att det inte är någon risk att använda eller dricka vattnet från våra kommunala vattentäkter.

Bisfenol i dricksvatten

I Växjö kommun används inte sådana metoder för att renovera det allmänna rörnätet, som innebär risk att få bisfenol i dricksvattnet. Detta gäller även historiskt. Kontakta ägaren till din fastighet om du har frågor om hur det ser ut där du bor.

Synpunkter och frågor

Om du har synpunkter på det kommunala dricksvattnet är vi tacksamma om du hör av dig till tekniska förvaltningens VA-avdelning.

Missfärgat vatten

Ring vår distributionschef
Telefon: 0470-410 00
Telefontid mellan klockan 07.00 och 16.00.
Övrig tid, telefon: 0470-77 78 99 (jourtelefon).

Övriga synpunkter eller frågor

Ring vår processingenjör för vatten
Telefon: 0470-410 00
Telefontid mellan klockan 07.00 och 16.00.
Övrig tid, telefon: 0470-77 78 99 (jourtelefon).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 februari 2020
Bygga och bo