Vattnets kvalitet

För att säkerställa kvaliteten på dricksvattnet kontrolleras vattnet under reningsprocessen på vattenverket. Vattenproverna analyseras på laboratorier som är godkända för att analysera dricksvatten.

 Livsmedelsverketlänk till annan webbplats (SLV FS 2001:30) ställer krav på hantering och kontroll av dricksvatten. I dricksvattenkungörelsen är det angivet vilka analyser som måste utföras på dricksvatten samt i vilken omfattning.

Utöver denna egenkontroll utför VA-avdelningens laboratorie även driftkontroller där vatten under rening analyseras. Det finns även on-lineinstrument ute på vattenverken som kontrollerar vattnet i de olika reningsstegen kontinuerligt.

Du som har egen brunn ansvarar själv för vattenkvaliteten i brunnen. Miljö- och hälsoskyddskontoret kan ge dig råd om brunnen och vattnet. Läs mer om egen brunn under relaterade länkar längre ned på sidan.

Hur är ditt vatten?

Under relaterade dokument längre ner på den här sidan kan du läsa mer om vattenkvaliteten där du bor. Där kan du bland annat se vilken hårdhet, pH-värde och fluoridhalt vattnet har. Om du bor i Gemla, Öja, Åby, Dänningelanda, Vederslöv, Tävelsås, Bramstorp, Ingelstad eller Värends Nöbbele får du ditt vatten från Växjö vattenverk i Bergaåsen. Bor du i Dädesjö får du ditt vatten från Braås vattenverk.

Hårt eller mjukt vatten?

Om vatten är hårt eller mjukt beror på hur mycket kalcium- och magnesiumjoner det innehåller. Vatten med en hög halt av dessa joner kallas hårt vatten, är halten låg kallas det för mjukt vatten.

Hårdheten har betydelse bland annat vid dosering av tvättmedel. Om du har mjukt vatten behöver du mindre tvättmedel än om du har hårt vatten. Tänk på miljön och dosera inte mer tvättmedel än du behöver. Se tillverkarens rekommendationer på tvättmedelspaketen för exakta uppgifter. Du kan läsa om vattnets kvalitet för de olika vattenverken under Relaterade dokument, längre ned på den här sidan.

PFAS i dricksvatten

Ett fåtal kommunala vattentäkter i Sverige har förorenats av brandskum med perfluorerade alkylsyror (PFAS). Livsmedelsverket och Kemikalieinspektionen har därför uppmanat alla dricksvattenproducenter som har brandövningsplatser i närheten av sina vattentäkter att undersöka om vattnet är förorenat.

Ingen av Växjös kommuns dricksvattentäkter ligger i närheten av en brandövningsplats där denna typ av ämnen har hanterats. Vi har ändå valt att kontrollera vattnet från våra kommunala vattentäkter och resultaten visar att det inte är någon risk att använda eller dricka vattnet från våra kommunala vattentäkter.

Bisfenol i dricksvatten

I Växjö kommun används inte renoveringsmetoder på det allmänna rörnätet som innebär risk för bisfenol i dricksvattnet. Detta gäller även historiskt. Kontakta din fastighetsägare om du har frågor om hur det ser ut inne i fastigheten du bor i.

Synpunkter och frågor

Om du har synpunkter på det kommunala dricksvattnet är vi tacksamma om du hör av dig till tekniska förvaltningens VA-avdelning.

Missfärgat vatten

Ring vår distributionschef
Telefon: 0470-410 00
Telefontid mellan klockan 07.00 och 16.00.
Övrig tid, telefon: 0470-77 78 99 (jourtelefon).

Övriga synpunkter eller frågor

Ring vår processingenjör för vatten
Telefon: 0470-410 00
Telefontid mellan klockan 07.00 och 16.00.
Övrig tid, telefon: 0470-77 78 99 (jourtelefon).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2019
Bygga och bo