Vattenskyddsområden

Runt de områden där kommunen tar ut dricksvatten finns vattenskyddsområden. Dessa är till för att förhindra att vattnet förorenas.

Vi måste alla skydda naturen och vattnet. Inom ett skyddsområde är det ännu viktigare. De som bor och vistas där måste vara extra försiktiga. Om en olycka som hotar vattentäkten inträffar ska det medelbart anmälas till SOS-alarm, telefon: 112.

Inom ett skyddsområde gäller särskilda regler, skyddsföreskrifter, men även annan lagstiftning skyddar vårt dricksvatten. Regler finns bland annat för:

  • hantering av petroleumprodukter och andra kemiska produkter
  • jordbruk och trädgårdsbruk
  • skogsbruk
  • avloppsvatten och avfall
  • grävning och täktverksamhet
  • energianläggningar och enskilda grundvattentäkter
  • fordonstvätt och bilvård.

Har du frågor om vattenskyddsområden för Växjö kommuns vattentäkter är du välkommen att kontakta VA-avdelningen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2019
Bygga och bo