Vattenskyddsområden

Runt de områden där kommunen tar ut dricksvatten finns särskilda skyddsområden. Dessa är till för att förhindra att vattnet förorenas.

Vi måste alla skydda naturen och vattnet. Inom ett vattenskyddsområde är det extra viktigt. De som bor och vistas där måste vara extra försiktiga.

Om det inträffar en olycka som hotar vattentäkten, ska det medelbart anmälas till SOS-alarm, telefon 112.

Regler för vattenskyddsområde

Inom ett skyddsområde gäller särskilda regler. Det finns skyddsföreskrifter och annan lagstiftning som skyddar vårt dricksvatten. Det finns regler för bland annat:

 • hantering av petroleumprodukter och andra kemiska produkter
 • jordbruk och trädgårdsbruk
 • skogsbruk
 • avloppsvatten och avfall
 • grävning och täktverksamhet
 • energianläggningar och enskilda grundvattentäkter
 • fordonstvätt och bilvård.

Beskrivning, karta och regler som gäller för de olika vattenskyddsområdena hittar du på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.. Bocka för ”Vattenskyddsområden” så visas de olika områdena. Zooma i kartan och klicka på varje område för att få mer information.

Här finns vattenskyddsområden för dricksvatten till Växjö kommun

 • Bergaåsen (i Ljungby kommun)
 • Braås
 • Lammhult
 • Rottne/Brittatorp
 • Åby
 • Åryd
 • Örken

Om du har frågor om vattenskyddsområden för Växjö kommuns vattentäkter, är du välkommen att kontakta kommunen på telefon 0470-410 00 eller e-post info@vaxjo.se.

Senast uppdaterad: 1 april 2022