Vattenskyddsområden

Runt de områden där kommunen tar ut dricksvatten finns särskilda skyddsområden. Dessa är till för att förhindra att vattnet förorenas.

Vi måste alla skydda naturen och vattnet. Inom ett skyddsområde är det ännu viktigare. De som bor och vistas där måste vara extra försiktiga. Om en olycka som hotar vattentäkten inträffar ska det medelbart anmälas till SOS-alarm, telefon: 112.

Vattenskyddsområden för dricksvatten till Växjö kommun

 • Bergaåsen (i Ljungby kommun)
 • Braås
 • Lammhult
 • Rottne/Brittatorp
 • Åby
 • Åryd
 • Örken

Beskrivning och karta över vattenskyddsområden hittar du på Naturvårdsverkets webbplats Skyddad natur, under Relaterade länkar längre ner på den här sidan. Där kan du bocka för ”Vattenskyddsområden” så visas de olika områdena. Zooma i kartan och klicka på varje område för att få mer information.

Regler för vattenskyddsområde

Inom ett skyddsområde gäller särskilda regler, skyddsföreskrifter, men även annan lagstiftning skyddar vårt dricksvatten. Regler finns bland annat för:

 • hantering av petroleumprodukter och andra kemiska produkter
 • jordbruk och trädgårdsbruk
 • skogsbruk
 • avloppsvatten och avfall
 • grävning och täktverksamhet
 • energianläggningar och enskilda grundvattentäkter
 • fordonstvätt och bilvård.

Har du frågor om vattenskyddsområden för Växjö kommuns vattentäkter är du välkommen att kontakta VA-avdelningen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 maj 2020
Bygga och bo