Vatten från Bergaåsen

Till Växjö kommer dricksvattnet från Bergaåsen som ligger utanför Lagan.

Det är ett kallt och fint grundvatten som inte kräver så stor behandling med kemikalier innan det når våra kranar. Bergaåsen levererar cirka 200 liter vatten per sekund, dygnet runt. Vattnet transporteras till Växjö i två stycken 5 mil långa parallella ledningar. Från Växjö försörjs även följande orter med dricksvatten:

  • Gemla
  • Öja
  • Dänningelanda
  • Vederslöv
  • Tävelsås
  • Ingelstad
  • Bramstorp
  • Värends Nöbbele
  • Åby.

Även boende i Alvesta, Blädinge och Hjortsberga får sitt dricksvatten från Bergaåsen. Totalt får cirka 70 000 personer sitt dricksvatten från Bergaåsen. 

Vattnet från Bergaåsen är mjukt. Därför behöver du inte dosera så mycket tvättmedel. Mer information om vattnets kvalitet under rubriken Relaterade länkar.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 28 juni 2023