Sammanträdestider, miljö- och byggnämnden

Välkommen till miljö- och byggnämndens sammanträden. Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten.

Allmänheten är välkomna att delta på mötet så länge du är helt frisk eller inte har symptom såsom torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, illamående samt muskel- och ledvärk, även lindriga besvär.

Tid för sammanträden 2024

 • 18 januari, klockan 09.00
  Växjö kommunhus, Växjösalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
 • 8 februari, klockan 09.00
  Plats meddelas senare.
 • 28 februari, klockan 09.00
  Växjö kommunhus, Växjösalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
 • 21 mars, klockan 09.00
  Växjö kommunhus, Växjösalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
 • 11 april, klockan 09.00
  Växjö kommunhus, Växjösalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
 • 2 maj, klockan 09.00
  Växjö kommunhus, Växjösalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
 • 23 maj, klockan 09.00
  Växjö kommunhus, Växjösalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
 • 13 juni, klockan 09.00
  Växjö kommunhus, Växjösalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
 • 4 juli, klockan 09.00
  Växjö kommunhus, Lammhultsalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
 • 29 augusti, klockan 09.00
  Växjö kommunhus, Växjösalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
 • 19 september, klockan 09.00
  Växjö kommunhus, Växjösalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
 • 10 oktober, klockan 09.00
  Växjö kommunhus, Växjösalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
 • 31 oktober, klockan 09.00
  Växjö kommunhus, Växjösalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
 • 21 november, klockan 09.00
  Växjö kommunhus, Växjösalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
 • 12 december, klockan 09.00
  Växjö kommunhus, Växjösalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
Senast uppdaterad: 28 juni 2024