Sammanträdestider, överförmyndarnämnden östra Kronoberg östra Kronoberg

Överförmyndarnämnden östra Kronoberg beslutar i personärenden. Mötena är därför inte öppna för allmänheten.

För att ett ärende ska tas upp i nämnden måste det vara överförmyndarkansliet tillhanda senast två veckor före mötet.

Tid för sammanträden 2022

  • 25 januari, klockan 15.00.

  • 1 mars, klockan 15.00.

  • 5 april, klockan 15.00.

  • 10 maj, klockan 15.00.

  • 14 juni, klockan 15.00.

  • 28 juni, klockan 15.00.

  • 16 augusti, klockan 15.00.

  • 20 september, klockan 15.00.

  • 25 oktober, klockan 15.00.

  • 6 december, klockan 15.00.
Senast uppdaterad: 17 januari 2022