Sammanträdestider, överförmyndarnämnden östra Kronoberg

Mötena inleds med allmänhetens frågestund. Du är då välkommen att ställa din fråga. Överförmyndarnämnden östra Kronoberg beslutar i personärenden och därför är resterande del av mötena inte öppna för allmänheten.

Tid och plats för sammanträden 2023

19 januari, klockan 13:00
Växjö kommunhus, Lammhultssalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö

8 mars, klockan 14:00
Växjö kommunhus, Rottnesalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö

12 april, klockan 14:00
Växjö kommunhus, Rottnesalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö

10 maj, klockan 14:00
Växjö kommunhus, Värendssalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö

14 juni, klockan 14:00
Växjö kommunhus, Värendssalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö

28 juni, klockan 14:00
Växjö kommunhus, Rottnesalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö

16 augusti, klockan 14:00
Växjö kommunhus, Rottnesalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö

20 september, klockan 14:00
Växjö kommunhus, Rottnesalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö

8 november, klockan 14:00
Växjö kommunhus, Rottnesalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö

6 december, klockan 14:00
Växjö kommunhus, Värendssalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö

Senast uppdaterad: 15 maj 2023