Registrera din brunn för bättre skydd

Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera enskilda brunnar inom ett område. Myndigheten Sveriges geologiska undersökning (SGU) har öppnat upp för brunnsägare att själva registrera sina brunnar.

Vinsterna med att registrera din brunn i registret är flera;

  • En registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda din brunn om det inträffar en miljöolycka i området.
  • Andra som vill borra efter vatten eller värme/energi i området har möjlighet att se och ta hänsyn till din brunn.
  • Kommunen kan se din brunn när vi handlägger ansökningar om enskilt avlopp, tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område eller vid andra förändringar som kan påverka din brunn.

Bättre kunskap om grundvattnet

Genom att du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen. Den informationen är viktig för kommunen som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten.

Enkelt att registrera

Registreringen av din brunn sker genom att fylla i ett formulär på SGUs webbplats. Länk till annan webbplats.

Fyll gärna i formuläret via en smartphone eller läsplatta med GPS. Då kan din enhet positionera brunnen med hjälp av GPS:en.

I Brunnsarkivets kartfunktion Länk till annan webbplats. ser du om din brunn är registrerad. Kontrollera uppgifterna och fyll på om information saknas eller behöver ändras.

Senast uppdaterad: 22 februari 2023