Anmäla ägarbyte

Ska du köpa eller sälja en fastighet? Tänk då på att anmäla det till oss i samband med ägarbytet, så att fakturan för vatten och avlopp kommer till rätt person.

Årsförbrukning

När man förbereder försöljning av en fastighet är det vanligt att ange årsförbrukningen för vatten och avlopp. Årsförbrukningen kan du själv, eller tillsammans med din mäklare, ta fram här på vår webbplats. Läs mer under Relaterade länkar längre ner på den här sidan, om hur du loggar in på din kundsida Se din faktura.

Flyttanmälan

Säljaren ansvarar för VA-abonnemanget tills blanketten med anmälan om ägarbyte har kommit in till oss. Det betyder att fakturan för vatten och avlopp skickas till säljaren tills dess att anmälan om ägarbyte har kommit till oss. Glöm inte att läsa av din vattenmätare och skriva in värdet på blanketten.

Bäst är om säljare och köpare tillsammans läser av vattenmätaren på den dag då köparen tillträder fastigheten. Skicka sedan in blanketten för ägarbyte. På så sätt får säljare och köpare får betala för sin respektive förbrukning.

Om ägarbytet sker inom familjen kan du istället kontakta oss för att anmäla ett förenklat ägarbyte. Då behöver du inte fylla i blanketten för ägarbyte.

Anmälan om ägarbyte, vatten och avlopp

Nytt abonnemang

Om du vill ansluta din fastighet till det kommunala VA-ledningsnätet ska det anmälas till oss snarast möjligt. Detta behöver sedan utredas, planeras och kanske till och med byggas ut med nya VA-ledningar.

Om det handlar det om en anslutning till industri kan det bli aktuellt med särskilda krav.

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 april 2021
Bygga och bo