Anmäla ägarbyte

Ska du köpa eller sälja en fastighet? Tänk då på att anmäla det till oss i samband med ägarbytet, så att fakturan för vatten och avlopp kommer till rätt person.

Flyttanmälan

Säljaren ansvarar för VA-abonnemanget tills blanketten med anmälan om ägarbyte har kommit in till oss. Säljaren får fakturan för vatten och avlopp tills dess att anmälan om ägarbyte har skett till oss.

Fyll i blanketten Anmälan om ägarbyte som finns under Relaterade dokument längre ner på den här sidan. Du kan antingen fylla i blanketten direkt på skärmen och sedan skriva ut den, eller skriva ut den och sedan fylla i den för hand. Bäst är om säljare och köpare läser av vattenmätaren tillsammans på tillträdesdagen och skickar in ägarbytesblanketten, så att säljare och köpare får betala för sin respektive förbrukning.

Nytt abonnemang

Om du vill ansluta din fastighet till det kommunala VA-ledningsnätet ska det anmälas till oss snarast möjligt. Detta behöver sedan utredas, projekteras och kanske till och med byggas ut med nya VA-ledningar.

Om det handlar det om en industrianslutning kan det bli aktuellt med särskilda krav.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2019
Bygga och bo