Vattenmätare

Alla fastigheter som är anslutna till det kommunala vattenledningsnätet ska ha en vattenmätare som visar vattenförbrukningen. Det är Växjö kommun som sköter underhåll och byte av vattenmätare.

Varje fastighetsägare i Växjö som har kommunalt vatten och/eller avlopp är abonnent hos oss och betalar en avgift som bekostar verksamheten. Avgiften är reglerad i en taxa som består av flera delar där en del är rörlig. Den rörliga avgiften beror på hur mycket vatten du förbrukar.

På varje fastighet mäts vattenförbrukningen med en vattenmätare. Kommunen äger, sätter upp och kontrollerar mätaren och den ska vara placerad så att den är lättillgänglig för byte och avläsning.

Fastighetsägarens ansvar

De flesta vattenmätare läser kommunen av via radioavläsning. För en del andra vattenmätare är det fastighetsägaren som ska läsa av mätaren minst en gång om året och rapportera in mätarställningen.

Kom ihåg att alla mätare måste läsas av om fastigheten byter ägare.

Fastighetsägaren ansvarar för att mätaren inte utsätts för kyla eller yttre påverkan. Ventiler och kopplingar på båda sidor om mätaren tillhör fastigheten och ska ha god funktion när det är dags för mätarbyte, som genomförs enligt de bestämmelser som gäller.

Läs mer om vattenmätare under Relaterade länkar längre ner på sidan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 juni 2019