Källaröversvämning

Ibland händer det tyvärr att det blir översvämning i källare till följd av kraftigt regn eller stopp i ledningen.

Om det inträffar i din fastighet finns det några saker som är extra viktigt att tänka på.

Checklista vid källaröversvämning  

 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna, men försök se till att eventuell dräneringspump inte stannar.
 • Försök ta reda på om översvämningen är orsakad av ett stopp i den egna fastighetens ledningar eller i kommunens ledningar. Om det är torrt väder vid källaröversvämningen bör du i första hand undersöka fastighetens eget ledningsnät.
 • Flytta undan fuktkänsliga saker så långt det är möjligt.
 • Skaffa hjälp med länspumpning.
 • Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
 • Ring ditt försäkringsbolag.
 • Ordna hjälp med skadereglering och torkning av lokalen.
 • Anmäl översvämningen till VA-avdelningen.
 • Om du har ersättningskrav till kommunen måste de meddelas skriftligt till VA-avdelningen, Växjö kommun, Box 1222, 351 12 Växjö.

Du kan underlätta utredningsarbetet

Genom att observera händelseförloppet, till exempel hur vattnet kom in och vilka åtgärder du vidtog, så underlättar du utredningsarbetet.

Förebygg källaröversvämning

Våra städer består till stora delar av hårda ytor, som asfalt och annan beläggning, som inte släpper igenom vatten. Det gör att det mesta av regnvattnet rinner direkt ner i dagvattenledningarna.

När avloppsrören blir fulla – vid till exempel skyfall – tar vattnet andra vägar. Kommunen lägger ned mycket arbete på att efter hand förbättra ledningsnätet och därmed minska riskerna för översvämning. Vi kan dock aldrig helt utesluta riskerna, till exempel vid mycket stora regnmängder.

Att drabbas av översvämning i sin källare innebär både obehag och en hel del arbete. Här får du några tips på sådant du kan göra i ditt eget hus. Du får också råd om hur du kan skydda ditt hus med tekniska lösningar. Tillsammans kan vi hjälpas åt att göra plats för vattnet.

Se om ditt hus

 • Har du saker i källaren? Tänk på att inte förvara saker på de lägsta hyllplanen. Även en liten mängd vatten kan göra stor skada.
 • Saker du förvarar i källaren kan du lägga i plastbackar så att de tål fukt och i värsta fall vatten.
 • Se till att husgrunden är väl torrlagd. Fuktfläckar i källaren kan vara ett tecken på att din källargrund behöver ny dränering.
 • Laga sprickor och öppningar i ytterväggar och källargolv.
 • Säkra fönster, dörrar och öppningar inför skyfall så att inte vatten kan komma in den vägen. Du kan behöva sätta en extra tröskel eller något annat föremål för att blockera din garagenedfart och andra ingångar som ligger lågt och riskerar att släppa in vatten.
 • Välj ett vattenbeständigt material till källargolvet.
 • Koppla om stuprören och ta hand om vattnet. Det finns olika sätt att ta hand om regnvattnet från hustaket; du kan lägga ränndalsplattor så att vattnet rinner bort från huset ut på gräsmattan, anlägga en stenkista dit vattnet leds i nedgrävda stuprör eller låta vattnet rinna ner i en regntunna så att du kan använda vattnet till bevattning.

Backventil, pump eller brunn

En backventil tillåter bara att vattnet strömmar i en riktning och kan skydda fastigheten mot att vatten från gatuledningen tränger in i källaren, genom golvbrunnar och andra avloppsenheter.

Ett sätt att undvika att avloppsvatten tränger in i källaren är att pumpa bort vattnet från källarplanet.

Oavsett om du väljer att installera backventil eller en pump krävs det regelbunden tillsyn. Det finns många olika typer och tillverkare – prata med en specialist på en VVS-firma innan du väljer.

En manuellt avstängningsbar golvbrunn måste vara ordentligt förankrad i golvet för att kunna stå emot vattentrycket från ett överbelastat avloppssystem. En självstängande golvbrunn fungerar enligt samma princip som en backventil.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2019
Bygga och bo