Samverkan med funktionshinderrörelsen

Växjö kommunkoncern samverkar på flera olika sätt med funktionshinderrörelsen.

En särskild etablerad samverkan finns sedan flera år tillbaka med HSV, Handikapporganisationerna i samverkan med Växjö kommun, och Funkibator Ideell Förening. Samverkan bygger på dialog och delaktighet i tidiga skeden i alla delar av kommunkoncernens verksamheter.

Det politiska ansvaret för samverkan med funktionshinderrörelsen och tillgänglighetsfrågorna har kommunstyrelsens hållbarhetsutskott.

Samverkan utgår främst från de befintliga demokratiska kanalerna som redan finns, exempelvis samrådsremisser, skrivelser till nämnder och rapportering av tillgänglighetsbrsiter i e-tjänst.

Kontaktuppgifter

Presidiet för kommunstyrelsens hållbarhetsutskott

Ordförande, Pernilla Bodin (MP)
Telefon:
E-post: pernilla.bodin@vaxjo.se

1:e vice ordförande, Arijeta Reci (S)
Telefon: 070-826 99 25
E-post: arijeta.reci@vaxjo.se

2:a vice ordförande, Bo Frank (M)
Telefon: 0470-413 90 eller 070-584 13 90
E-post: bo.frank@vaxjo.se

Ansvarig tjänsteperson

Fata Muminovic, Växjö kommun
Telefon: 0470-410 00
E-post: fata.muminovic@vaxjo.se

Kontaktpersoner för HSV (Handikapporganisationerna i samverkan med Växjö kommun)

Ordförande Gudrun Rydh
E-post: hsv.vaxjo@gmail.com

Kontaktperson Funkibator Ideell Förening

Verksamhetsledare Stefan Johansson
Telefon: 0708-16 53 98
E-post: stefan.johansson@funkibator.se

Senast uppdaterad: 3 november 2023