Hållbarhetsutskottet

Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott är kommunstyrelsens beredande organ för strategiska hållbarhetsfrågor och ska färdigställa, implementera och följa upp kommunens hållbarhetsprogram, Växjö 2030.

Hållbarhetsutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten

Presidium

Pernilla Bodin, politiker, MP, Växjö kommun

Ordförande

Pernilla Bodin (MP)
Telefon: 0470-79 64 37
E-post: pernilla.bodin@vaxjo.se

Arijeta Reci, politiker, S, Växjö kommun

1:a vice ordförande

Arijeta Reci (S)
Telefon: 070-826 99 25
E-post: arijeta.reci@vaxjo.se

Bo Frank, politiker, M, Växjö kommun

2:a vice ordförande

Bo Frank (M)
Telefon: 0470-413 90 eller 070-584 13 90
E-post: bo.frank@vaxjo.se

Senast uppdaterad: 12 juni 2024