Arbetsutskottet

Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärenden och lägger fram förslag till beslut som därefter ska behandlas av kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet består av sju ledamöter och sju ersättare.  Vid eventuell krishändelse bildar arbetsutskottet krisledningsnämnden. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten. 

Presidium

Ordförande

Anna Tenje (M)

1:a vice ordförande

Eva Johansson (C)

2:a vice ordförande

Malin Lauber (S)


Sök kontaktuppgifter till ledamöter i arbetsutskottet.länk till annan webbplats

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 januari 2019
Politik och demokrati