Arbetsutskottet

Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärenden och lägger fram förslag till beslut som därefter ska behandlas av kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet består av sju ledamöter och sju ersättare. Vid eventuell krishändelse bildar arbetsutskottet krisledningsnämnden. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Presidium

Ordförande
Anna Tenje (M)
Telefon: 0470-433 84 eller 070-983 44 16
E-post: anna.tenje@vaxjo.se

1:a vice ordförande
Eva Johansson (C)
Telefon: 0470-412 12 eller 070-869 49 25
E-post: eva.johansson6@vaxjo.se

2:a vice ordförande
Malin Lauber (S)
Telefon: 0470-433 81 eller 073-368 72 31
E-post: malin.lauber@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 september 2020
Politik och demokrati