Arbetsutskottet

Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärenden och lägger fram förslag till beslut som därefter ska behandlas av kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet består av sju ledamöter och sju ersättare. Vid eventuell krishändelse bildar arbetsutskottet krisledningsnämnden. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Presidium

Ordförande
Anna Tenje (M)
Telefon: 0470-433 84 eller 070-983 44 16
E-post: anna.tenje@vaxjo.se

1:a vice ordförande
Andreas Olsson (C)
Telefon: 0470-432 44 eller 0708-681 837
E-post: andreas.olsson@vaxjo.se

2:a vice ordförande
Malin Lauber (S)
Telefon: 0470-433 81 eller 073-368 72 31
E-post: malin.lauber@vaxjo.se

Senast uppdaterad: 28 april 2022