Växjö kommunala pensionärsråd

Pensionärsrådet är ett rådgivande organ och har invalda representanter från olika pensionärsorganisationer.

Som remissorgan har pensionärsrådet möjlighet att framföra pensionärernas önskemål i en rad frågor, till exempel boende, kommunikationer, avgifter och service i olika sammanhang.

Kontakta pensionärsrådet

Politiker

Ordförande Anna Tenje (M)
Telefon: 0470-433 84 eller 070-983 44 16
E-post: anna.tenje@vaxjo.se

1:a vice ordförande Eva Johansson (C)
Telefon: 0470-412 12 eller 070-869 49 25
E-post: eva.johansson6@vaxjo.se

2:a vice ordförande Malin Lauber (S)
Telefon: 0470-433 81 eller 073-368 72 31
E-post: malin.lauber@vaxjo.se

Ledamöter

Laila Göransson, Pensionärernas Riksorganisation
Telefon: 0470-625 17
E-post: laila.goransson.kpr@gmail.com

Hans Sköld, Pensionärernas Riksorganisation
Telefon: 0472-26 04 26
E-post: hans.skold.kpr@gmail.com

Eva-Lisa Haggren, Pensionärernas Riksorganisation
Telefon: 0474-306 09
E-post: evalisa.haggren.kpr@gmail.com

Sören Andersson, Riksförbundet Pensionärsgemenskap
Telefon: 070-896 59 29
E-post: soren.andersson.kpr@gmail.com

Örjan Bäckryd, Riksförbundet Pensionärsgemenskap
Telefon: 070-604 19 47
E-post: orjan.backryd.kpr@gmail.com

Lars-Olof Häglund, Riksförbundet Pensionärsgemenskap
Telefon: 0470-638 85
E-post: larsolof.haglund.kpr@gmail.com

Laila Stein, Svenska Kommunalpensionärernas Förbund
Telefon: 0470-828 52
E-post: laila@stein.nu

Gunilla Hansson, Svenska Kommunalpensionärernas Förbund
Telefon: 0470-278 77 
Epost: gunilla.hansson.kpr@gmail.com

Eva Samuelsson, Svenska Kommunalpensionärernas Förbund
Telefon: 070-395 84 01
E-post: eva.samuelsson.kpr@gmail.com

Kerstin Nilsson, SPF Seniorerna
Telefon: 0472-762 28
E-post: kerstin.nilsson.kpr@gmail.com

Valter Jeppsson, SPF Seniorerna
Telefon: 0470-164 31
E-post: valter.jeppsson.kpr@gmail.com

Inga-Britt Jonasson, SPF Seniorerna 
Telefon: 070-542 30 71
E-post: ingabritt.jonasson.kpr@gmail.com

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 juli 2020
Politik och demokrati