Sammanträdestider, samhällsbyggnadsnämnden

Välkommen till samhällsbyggnadsnämndens sammanträden. Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten.

Tid för sammanträden 2023

 • 26 januari, klockan 14:00
  Växjö kommunhus, Växjösalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
 • 23 februari, klockan 14:00
  Växjö kommunhus, Växjösalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
 • 23 mars, klockan 14:00
  Växjö kommunhus, Växjösalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
 • 27 april, klockan 14:00
  Växjö kommunhus, Växjösalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
 • 25 maj, klockan 14:00
  Växjö kommunhus, Växjösalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
 • 29 juni, klockan 14:00
  Växjö kommunhus, Växjösalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
 • 14 september, klockan 14:00
  Växjö kommunhus, Växjösalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
 • 12 oktober, klockan 14:00
  Växjö kommunhus, Växjösalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
 • 9 november, klockan 14:00
  Växjö kommunhus, Växjösalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
 • 7 december, klockan 14:00
  Växjö kommunhus, Växjösalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
Senast uppdaterad: 5 januari 2023