Individuell plan

En individuell plan ger dig som har stöd från flera kontakter hjälp med att samordna ditt stöd.

Du som har beviljats insatser enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, erbjuds att få en individuell plan. Barn- och ungdomshabiliteringen eller vuxenhabiliteringen i Region Kronoberg kan också erbjuda en sådan.

En individuell plan upprättas vid ett planeringsmöte där du får möjlighet att diskutera och planera din situation.

Det är viktigt att du tänker igenom varför du vill ha en sådan plan och vem eller vilka du vill ska vara med vid mötet kring planen.

Målet är att du ska få en helhetsbild över din situation.

Avgifter och kostnader

Att få en individuell plan enligt LSS kostar inget för dig.

Senast uppdaterad: 23 juni 2022