Korttidstillsyn för skolungdom

Korttidstillsyn är en fortsättning på skolans fritidshemsverksamhet 

Korttidstillsyn är till för dig som tillhör LSS personkrets, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Insatsen är en fortsättning på skolans fritidshemsverksamhet och kan erbjudas från och med vårterminens slut det år du fyller 13 år och så länge du går i skolan.

Du får korttidstillsyn i anslutning till skoldagen samt under lov när dina föräldrar arbetar eller studerar. Vid korttidstillsyn är det samma öppettider som vid annan kommunal fritidshemsverksamhet.

Målet med korttidstillsyn är att ge dig tillsyn när dina föräldrar arbetar eller studerar.

Avgifter och kostnader

Att ha korttidstillsyn enligt LSS kostar inget för dig.

Du betalar för mat och dryck enligt en särskilt måltidstaxa, personliga utgifter i samband med resor och aktiviteter under korttidstillsynen, för resor mellan din bostad och korttidstillsynen och du ordnar resorna själv. 

Ansökan

Ansök om hemtjänst, särskilt boende, boendestöd, matdistribution, trygghetslarm mm.

Ansök om hemtjänst, boendestöd, matdistribution, trygghetslarm mm. (omsorgsförvaltningen)

Senast uppdaterad: 22 juli 2024