Syn- och hörselinstruktör

Om du har en syn- eller hörselnedsättning och är över 18 år kan du få information, råd och stöd från kommunens syn- och hörselinstruktör.

Synnedsättning

Har du en synnedsättning kan syninstruktören ge råd och tillsammans med dig hitta lösningar som kan underlätta vardagen. Du kan få hjälp med att till exempel markera upp trappor, spis och tvättmaskin och få råd om belysning. Har du fått hjälpmedel förskrivna från synhabiliteringen kan syninstruktören ge dig stöd i träningen i att använda dessa.

Hörselnedsättning

Har du en hörselnedsättning kan du få stöd i träningen i att använda hjälpmedel förskrivna av audionommottagningen. Hörselinstruktören ger dig också information om hur du sköter och underhåller dina hörselhjälpmedel, till exempel hur du rengör och byter batterier på din hörapparat, samt gör enklare felsökningar om ditt hjälpmedel inte fungerar.

Låna en hörslinga på biblioteket

Du som har en hörselnedsättning kan låna en hörslinga på biblioteket. Det finns tre hörslingor som lånas ut. För att låna slingan behöver du har med dig legitimation. Lånetiden är max tre dagar. Ljudet i hörslingorna överförs digitalt vilket ger bra ljud och gör att de är svåra att avlyssna. De är anpassade för flera situationer, bland annat mindre möten, guidningar eller när du tittar på tv och är väldigt enkel att använda.

Hörslingorna finns för utlåning på Växjö stadsbibliotek från och med 1 september 2021.

Tips, råd och kontakter med andra

Syn- och hörselinstruktören kan vara ett stöd i kontakten med synhabiliteringen eller audionommottagningen samt tipsa dig om föreningar eller aktiviteter som kan vara intressanta.  

Förutom stöd till dig som har en syn- eller hörselnedsättning kan syn- och hörselinstruktören även informera anhöriga och utbilda personal inom syn- och hörselfrågor.

Avgifter och kostnader

Servicen är avgiftsfri för dig.

Så får du hjälp

För att komma i kontakt med syn- och hörselinstruktören går det bra att ringa Växjö kommuns kontaktcenter på telefon 0470-410 00

Senast uppdaterad: 22 juli 2024