Sysselsättning

Du som har psykisk ohälsa och vill göra något meningsfullt kan ansöka om sysselsättning.

Sysselsättning kan till exempel vara att delta i social samvaro och aktiviteter tillsammans med andra. Det kan också vara en mer strukturerad sysselsättning med arbetsträning som kan öka dina möjligheter till studier eller arbete. Oavsett form så deltar du efter egen förmåga.

Målet med insatsen kan vara att du ska få något meningsfullt att göra, träffa andra människor och hitta rutiner i din vardag.

När du har fått ett beslut om att du har rätt till sysselsättning har du möjlighet att välja var du vill vara. Växjö kommun har godkänt olika anordnare och det är någon av dessa du kan välja. Du väljer utifrån dina intressen.

Du kan välja att vara på:

Innan du väljer kan du besöka de anordnare som kommunen har avtal med. Om du inte vill besöka anordnaren på egen hand kan socialsekreteraren också vara med på besöket.

När du bestämt dig var du vill vara meddelar du din socialsekreterare. Du behöver inte välja var du vill ha din sysselsättning. Om du inte väljer var du vill vara kommer du få en plats hos den anordnare som står i tur enligt en turordningslista. Om du vill byta anordnare kontaktar du din socialsekreterare.

Vad kostar det?

Insatsen är kostnadsfri.

Senast uppdaterad: 27 maj 2024