Boendestöd

Du som har en psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning och behöver stöd i ditt dagliga liv kan få boendestöd i din hem- och närmiljö.

Boendestöd är ett individuellt anpassat stöd som ges av personal i din hem- och närmiljö. Din delaktighet och medverkan är en viktig del av stödet.

Boendestöd kan exempelvis vara stöd med vardagssysslor, personlig omvårdnad och att hitta goda rutiner för detta. Det kan vara stöd att delta i samhällslivet och social samvaro. Du ges möjlighet till ledsagning för kultur- och fritidsaktiviteter i närmiljön.

Målet är att förebygga och minska följderna av din funktionsnedsättning så att det stärker
din förmåga att leva ett självständigt liv.

Avgifter och kostnader

Du betalar en avgift för boendestöd. Hur stor avgiften blir beror på inkomst och hur mycket hjälp du behöver. För att vi ska kunna räkna ut hur mycket du ska

betala i avgift, får du lämna in inkomstuppgifter på en särskild blankett. Blanketten får du av handläggaren. Vill du inte lämna inkomstuppgift får du betala högsta avgift.

Du får ett beslut som talar om vad din avgift blir. Beslutet kan överklagas. 

Ansökan

Du ansöker på vår gemensamma E-tjänst eller på våra blanketter. Se relaterade länkar nedan "Så går ansökan till".

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 augusti 2018
Stöd och omsorg