Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som har ett rörelsehinder som gör att du har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand kan ansöka om ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

För personer som själv inte kör bilen utfärdas tillstånd endast om det finns särskilda skäl. Parkeringstillståndet är personligt och får bara användas när personen som har tillståndet själv är med i bilen.

Så här ansöker du

Du ansöker om parkeringstillstånd för rörelsehindrad i den kommun där du är folkbokförd. För att vi ska kunna behandla din ansökan bifogar du ett välliknande foto i passformat, samt läkarintyg.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Ansökan behandlas av Växjö kommuns bygglovsenhet enligt de nationella bedömningsgrunderna (TSFS 2016:19) och trafikförordningen 13 kap 8 §.

Handläggningstiden är cirka 4 veckor.

Om du har frågor, ring Växjö kommuns kontaktcenter, telefon 0470-410 00.

Senast uppdaterad: 28 februari 2023