Familjeorienterat boendestöd

Du som har en psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och är förälder kan ansöka om familjeorienterat boendestöd. För att kunna ansöka om familjeorienterat boendestöd måste du själv ha boendestöd.

Boendestödet är ett praktiskt och pedagogiskt stöd till dig i hemmet som anpassas efter ditt och din familjs behov.

Vi tar inte över ditt föräldraskap utan finns där som ett stöd till dig som förälder. Det är viktigt att din relation med boendestödjaren känns trygg och bra.

Exempel på vad familjeorienterat boendestöd kan vara:

  • Stöd att planera för skola- och fritidsaktiviteter
  • Veckoplanering
  • Följa med på utvecklingssamtal i skolan
  • Stöd vid kontakt med vårdcentral, mödra- och barnhälsovård
  • Ventilera och bolla tankar kring föräldraskapet
  • Stöd med tvätt, städ och matlagning.

Olika nivåer av stöd

Det finns två olika nivåer av familjestöd.

Nivå 1 är stöd för dig som är förälder i ditt föräldraskap. Det kan till exempel vara hjälp med planering för barnet och barnets fritidsaktiviteter, praktiskt stöd i hemmet och stöd i kontakt med myndigheter. Stöd enligt nivå 1 handläggs och fattas beslut av psykiatrihandläggare på utredningsenheten socialpsykiatri, avdelning vuxna.

Niva 2 är ett direkt stöd för barnet. Skjutsa till skolan och packa gympapåsen är några exempel. Det kan också innebära att boendestödjaren och barnet gör egna aktiviteter. Stöd enligt nivå 2 handläggs och fattas beslut av socialsekreterare på stöd och utredningsenheterna, avdelning barn och familj.

Vilken nivå som ni beviljas beror på vilket behov du och din familj har.

Genomförandeplan

När du beviljats boendestöd kommer du och boendestödjaren planera hur, när och på vilket sätt du ska få stöd. Det ni kommer fram till skrivs ner i en genomförandeplan. Planen är viktig för att boendestödjarna ska kunna ge dig stöd med det du behöver. Genomförandeplanen följs upp regelbundet.

Avgifter och kostnader

Familjeorienterat boendestöd är avgiftsfritt.

Hur ansöker jag om familjeorienterat boendestöd?

Du ansöker i e-tjänst eller på blankett. Så går ansökan till.

Senast uppdaterad: 6 februari 2024