Ledsagning och ledsagarservice

Med ledsagning menas att en person följer med dig så att du kan delta i kultur-, nöjes- och fritidsaktiviteter.

Ledsagning är till för dig som på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom behöver hjälp för att genomföra olika kultur- och fritidsaktiviteter. Vad du ska göra bestämmer du själv utifrån dina intressen.

Du kan få ledsagning regelbundet eller vid ett enstaka tillfälle. Ledsagning är tänkt för aktiviteter utanför hemmet i din närmiljö men kan också avse en tillfällig resa.

Målet är att få en aktiv och meningsfull fritid och få möjlighet att delta i samhällsgemenskap.

Ansökan om ledsagning

Avgifter och kostnader

  • Du får betala en avgift per timme för ledsagning. Hur stor avgiften blir beror på inkomst och hur mycket hjälp du behöver. För att vi ska kunna räkna ut hur mycket du ska betala i avgift, får du lämna in inkomstuppgifter på en särskild blankett. Blanketten får du av handläggaren. Vill du inte lämna inkomstuppgift får du betala högsta avgift. Du får ett beslut som talar om vad din avgift blir. Beslutet kan överklagas.
  • Tillhör du LSS personkrets kostar ledsagarservice inget för dig.

Du betalar för dina egna personliga utgifter i samband med resor och aktiviteter. Kommunen ersätter ledsagarens eventuella utgifter enligt särskilda riktlinjer. För att ta dig till olika aktiviteter reser du med allmänna kommunikationer eller med färdtjänst om du har det.  

Jobba som ledsagare

Vill du jobba som ledsagare?

Senast uppdaterad: 7 februari 2023