Personlig assistent

Att få personlig assistent betyder att du som har varaktiga och mycket stora funktionsnedsättningar kan få hjälp i din vardag så att du kan leva ett så självständigt liv som möjligt.

Personlig assistent är till för dig som är under 65 år och tillhör LSS personkrets, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Insatsen är ett personligt stöd för dig som har varaktiga och mycket stora funktionsnedsättningar.

För att få personlig assistent måste du behöva praktisk hjälp med:

  • personlig hygien
  • att äta och dricka
  • på och avklädning
  • andning
  • att kommunicera med andra, eller
  • annat som förutsätter ingående kunskaper om din funktionsnedsättning.

Med detta menas att du får hjälp med dina grundläggande behov.

Utöver detta kan du få hjälp med andra kvalificerade personliga behov i din vardag. Hjälpen ges av ett begränsat antal personer.

Om det vid utredningen visar sig att du behöver hjälp med dina grundläggande behov mer än 20 timmar per vecka anmäler handläggaren detta till Försäkringskassan. En handläggare på Försäkringskassan utreder då om du kan ha rätt till assistansersättning.

Du kan också ansöka om assistansersättning direkt till Försäkringskassan.
Ansökningsblankett och information hittar du på Försäkringskassans Länk till annan webbplats.webbplats.

Du kan välja om du vill få hjälpen av kommunen eller av en privat assistansanordnare. Du skriver ett avtal med den du väljer. Du kan också få ekonomiskt stöd och själv stå som arbetsgivare för dina assistenter.

Du som redan har beslut om personlig assistent från kommunen eller assistansersättning från Försäkringskassan kan vid tillfälliga behov få utökning av ditt beslut. Detta gäller för dig som är under 65 år. Du ansöker om detta på kommunen.

Målet är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Avgifter och kostnader

Att ha personlig assistent kostar inget för dig.

Ansökan

Ansök om LSS-insatser

Senast uppdaterad: 23 juni 2022